Мамлекеттик тил борбору


Башкы адис

Женишова Миргуль Женишовна 

Дареги: Каракол ш., Абдрахманов коч. 103

ЫМУнун II корпусу, 307 каб. 

тел.: +996 3922 50836


   

Мамлекеттик тилдин аброюн көтөрүү, башка улуттардын өкүлдөрүнүн тилге болгон кызыгуусун арттыруу, сыйлоо жана аларга кыргыз тилин окутуу, анын коомдук-социалдык чөйрөсүн кеңейтүү менен пикир алышуунун тилине айландыруу максатында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде 2012-жылы ЫМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен бекитилген Жобонун негизинде иш алып барат. Борбордун илимий кеңешчи органы болуп Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультетиндеги Кыргыз тили, Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедраларынын профессордук окутуучулар курамы эсептелет.

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Мамлекеттик тил борборунун негизги багыттары жана максаттары:

-Көрнөк-жарнактардын тексттерин, котормолорун кыргыз адабий тилинин нормасына ылайык жазылуусун камсыз кылуу, тиешелүү жерлерге сунуштоо;
-Бардык мекеме-уюмдардын иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө;
-Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн тайпаларда өтүлүүчү кыргыз тили сабактарынын электрондук базасын түзүү;
-Мекеме-уюмдар менен котормо иштери боюнча келишимдерди түзүү, мамлекттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча атайын сабактарды, курстарды уюштуруу;
-Чет элдик жарандар жана тил багытындагы эмес факультеттердин студенттери үчүн кыргыз тилин окутуу курстарын уюштуруу. Жогорудагы максаттарды ишке ашыруу, өнөктөштөрдү, демөөрчүлөрдү табуу үчүн атайын план түзүлүп, анын үстүндө иш алып баруу.

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамына ылайык өсүп келе жаткан муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, мамлекеттик тилдин даражасын көтөрүү максатында , «Кыргыз Республикасынын мамлекттик тили жөнүндө» мыйзамынын 1-бөлүмүнүн 3-беренесине, КРнын Президентинин №155 Жарлыгына, Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жобосуна ылайык, Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жайылтуу, башка улут өкүлдөрүнүн кызыгуусун арттыруу жаатында алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө.


Comments