Новости‎ > ‎

«Жусуп Баласагын жаштардын түбөлүк насаатчысы!»

Отправлено 11 апр. 2017 г., 19:57 пользователем Эрлан Таалайбеков   [ обновлено 11 апр. 2017 г., 19:57 ]

   

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинин мугалимдер жамааты тарабынан даярдалган «Жусуп Баласагын жаштардын түбөлүк насаатчысы!» деген темадагы тарбиялык саат болуп өттү.
  Ыйман, адеп жана маданият жылы бул- ыймандуулук менен адептүүлүктү цивилизациялык деңгээлге көтөрүүгө болгон системалуу кадам. Мына ошол себептен дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлү болгон, улуу ойчул, акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Ж.Баласагындын «Кут алчу билим» китебиндеги санат-насыят маанисиндеги этикалык-дидактикалык мүнөздөгү чыгармадан үзүндү алып, театрлаштыруу аркылуу, адептүүлүккө, ыймандуулукка болгон чакырык катары мыкты чеберчилик менен аткарып беришти. 

  

  
 
Учурда кыргыз элинин мезгил сыноосунан өткөн руханий жана адеп-ыймандык асыл-нарктары менен алдыңкы дүйнө таанымды айкалыштырган ар тараптан жетик инсанды калыптандыруунун мааниси өстү. Ошол себептен бүгүнкү күндүн талабын таамай чагылдыруу максатында 7 акенин калтырып кеткен осуятын образдуу түрдө чагылдырып өтүштү.

Тарбиялык саатка катышкан ар бир студентти руханий жактан азыктандырып, унутта калып бара жаткан тамактануу адеби сыяктуу мыкты жөрөлгөлөрдү эске салып, адамдын оң жана терс сапаттарын бөлүп көрсөтүп, кыскасы тоодой сөздү томуктай жерге батырып жыйынтыктап айта турган болсок, тарбиялык сааттын көздөгөн максаты ишке ашты десек болот.

Тарбиялык саатты университеттин мамлекеттик тил боюнча проректору Н.Тагайбаев, математиканы жана информатиканы окутуунун усулу кафедрасынын башчысы С.Салыков жана факультеттин деканы К.Исабеков , өлкөбүздүн ийгиликтүү өнүгүшү үчүн жаштарыбыз адептүү жана ыймандуу, терең билимдүү болуу менен өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш экендигин дагы бир ирет тастыктоо менен, тарбиялык саатты жыйынтыктап беришти.