Новости‎ > ‎

Ысык-Кɵл мамлекеттик университеттин күнүнɵ

Отправлено 14 июн. 2017 г., 04:46 пользователем Эрлан Таалайбеков   [ обновлено 14 июн. 2017 г., 04:47 ]
  

2017-жылдын 13-июнда К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кɵл мамлекеттик университеттин күнүнɵ карата салтанаттуу жыйын ɵтүп жылдын жыйынтыктары чыгарылды. Окуу жылынын башында жарыяланган конкурстун жыйынтыгы менен «Мыкты лектор», «Мыкты куратор», «Мыкты илимий кызматкер» жана «Мыкты кызматкер» наамдары ыйгарылып акчалай сыйланышты:
«Мыкты лектор»
 

1) Асаналиева К.А., кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасынын доценти, ф.и.к.
2) Сооронбаева Ч.К., философия жана социология кафедрасынын окутуучусу
3) Толокожоева Н.О., математиканы жана иформатиканы окутуунун усулу кафедрасынын ага окутуучусу
4) Курманалиева Ч.А., башталгыч билим беруу кафедрасынын доценти
I. «Мыкты илимий кызматкер»
1) Калдыбаев Б.К., туризм жана жаратылышты пайдалануу кафедрасынын доценти, б.и.д.

 

II. «Мыкты куратор»
1) Мейлиева Ж.Т., БД-11 тайпасынын куратору, колледждин окутуучусу
III. «Мыкты кызматкер»
1) Сагынтай кызы Эльвира, эл аралык байланыштар болумунун башчысы.
  

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун проректору т.и.к, доцент Дɵɵлɵтбек Кусейинович Акановго Россиянын табигый илимдер академиясынын профессору наамы жана ойлоп табуучулук учун Альфред Нобель атындагы медаль, б.и.к., доцент К.Осмонбаевага айлана чɵйрɵнү коргоонун мыкты кызматкери тɵш белгиси, ф.и.к., доцент К.Асаналиевага маданияттын мыкты кызматкери тɵш белгиси салтанаттуу тапшырылды.

    


Сыйлыктарыныздар кут болсун!

Майрамыныздар менен!