Не удалось найти URL спецификации гаджета


    К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде 23-февраль Мекенди коргоо кунуно карата “Үй-бүлөнү коргой билген адам, мекенин да коргой билет !” деп аталган факультеттер аралык кароо-сынак болуп өттү.
Сынакка ар бир факультеттен бирден жуп катышып, 
1. Өздөрүн тааныштыруу: 
Элибизди даңазалоо менен, жети аталары ким, өз аймагынан чыккан элин коргоп келген баатырлар же кийики аскер адамдарынын өкүлдөрүнөн кошуп өзүлөрүн тааныштырышат. 
2.“Ата баба эрдиктери - урпактар мактанычы”; 
- тарыхка тиешелүү суроолорго жооп берүү 
3. “Эр жигит - эл ишеничи”;
- Мырзалар убакытка ченеп автомат чачып кайра жыйнашат. 
4. “Аял - үйдүн куту! ”;
- кыздардын хоббиси. 
5. Үй тапшырма
- Жигитти аскерге узатуу ситуациясын театрлаштырылган түрдө көрсөтүү. 
6. “Өнөрүн болсо өргө чап!”
- Дуэт менен ыр же бий аткаруу боюнча алты тапшырма менен күч сынашты.