Новости‎ > ‎

Илимий-практикалык конференция болуп өттү

Отправлено 21 апр. 2017 г., 08:48 пользователем Эрлан Таалайбеков   [ обновлено 21 апр. 2017 г., 08:49 ]
  

2017-жылдын 21-апрелинде К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде «Ыйман, адеп жана маданият жылына» арналган «Илим жана билим берүү: инновациялык өнүгүүнүн перспективдүү багыттары жана учурдагы көйгөйлөрү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. Конференция азыркы шартта заманбап билим берүү, илим, маданият жана маалымат саясатын калыптандыруу, улуттук ыйман-адептик салттар менен маданиятыбызга таянуу аркылуу таалим-тарбия системасын түзүү, ыйман-адептик жана маданий ресурстарды пайдалануу жана өнүктүрүүнүн жолдору менен шарттарын, руханий мурастарды сактоо жана жайылтуу маселелерин, билим берүү системасын жана илимди жаңылоонун жолдору менен натыйжаларын, билим берүү жана илимдин абалы менен келечегин заманбап ыйман-адептик, социалдык-экономикалык жана маданий тенденциялардын көз карашынан талдоого алуу максатын көздөдү.

  
   


Конференцияны уюштуруп, өткөрүүнүн өзөгү катары төмөнкү маселелер алынган.
Жогоруда белгиленгендерди негиз катары алуу менен, конференциянын пленардык жана секциялык жыйындарында төмөндөгү маселелер талкууга алынды: заманбап илимий жана билим берүүчүлүк, тарыхый, маданий ресурстарды пайдалануу жана өнүктүрүүнүн жолдору менен шарттары; жаштардын интеллектуалдык руханий, ыйман-адептик өнүгүүсү; илим жана билим берүү системаларын ааламдашуунун процесстерине шайкеш келтирүү; илимдин түрдүү тармактарын жана билим берүү системасын адамдын, коомдун жана мамлекеттин заманбап талап-муктаждыктарына ылайык жаңылоо жана өнүктүрүү; артыкчылыктуу багыттагы эл аралык илимий программаларды кеңейтүү; илимий изилдөөлөрдүн жана билим берүүнүн заманбап сапатына жетишүү; таалим-тарбия берүүдө азыркы жетишкендиктерди улуттун нечен кылымдык тажрыйбасы менен айкалыштыруу.

  

Конференциянын пленардык бөлүгүндө Норвегиянын Түштүк Чыгыш университетинен келген долбоор менеджери Анне Гри Стюрод Норвегиянын жогорку билим берүү системасы тууралуу доклады көпчүлүккө кызыктуу болду. Андан сырткары Сариев Фархад менен Закиряев Кубандын окулган макалалары ЫМУнун жана Ысык-Көл областынын көйгөйлүү маселелерине арналды. 

Конференциянын жыйынтыгында областтык мамлекеттик администрациясынын, шаардын мэриясынын, И.Бийбосунов атындагы педагогикалык колледждин өкүлдөрүнүн катышуусу менен студенттердин демилгесин аркалай жашылдандыруу эстафетасы өткөрүлдү. ЫМУнун спорт комплексинин алдына «Достук» аллеясы түптөлүп, ак кайыңдар тигилди. 

  

  

Табигый илимдер жана дене тарбия, Тарых жана туризм факультеттеринин окутуучулары жашылдандырууну көздөгөн демилгени колго алып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу менен жапа тырмак аракеттенүүнүн натыйжасында бул жөрөлгө ишке ашырылды.