Новости‎ > ‎

Аккредитация – билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун эң мыкты жолу

Отправлено 30 мая 2017 г., 23:59 пользователем Эрлан Таалайбеков   [ обновлено 31 мая 2017 г., 00:00 ]
   

Аккредитация – билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун эң мыкты жолу

Эл аралык стандарттардын талаптарына жана “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 40-беренесине ылайык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2014-жылдын 4-августунда №438 “Билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга караштуу Улуттук аккредитациялык кеңеш жөнүндө” токтом кабыл алган, анын 2-пунктунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине Улуттук аккредитациялык кеңешти түзүү тапшырмасы берилген. 2016-жылдын сентябрь айынан тартып билим берүү уюмдарын аккредитациялоо коз карандысыз аккредитациялык агенттиктерине ыйгарылган. 

   

Аккредитациянын маңызы билим берүү программасынын же окуу жайдын мурдатан кабыл алынган сапат стандарттарына туура келүүсүн аныктоодон көрүнөт. Аккредитация 3 этаптан: ички баа берүүдөн (өздүк аккредитациядан), сырткы баа берүүдөн жана чечим кабыл алуудан турат. Өздүк аккредитацияда окуу жай өзүнүн аккредитациялык стандарттарга туура келүүсүн өзү текшерет жана көз карандысыз аккредитациялык агенттикке отчет берет. Сырткы баа берүүдө көз карандысыз аккредитациялык агенттик билим берүү программасынын жана окуу жайдын аккредитациялык стандарттарга туура келүүсүн аныктоо үчүн эксперттик топту жөнөтөт. Мында ички баа берүү боюнча отчет жигердүү колдонулат. Андан соң аккредитациялоо же аккредитациялабоо жөнүндө чечим кабыл алынат. Мындан тышкары, билим берүү программасынын сапатын же окуу жайдын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштамалар милдеттүү түрдө берилет. Аккредитация билим берүү программаларына же окуу жайларга баа берүүнүн бир кыйла натыйжалуу жол-жобосу болуп саналат.

 

Ушуга байланыштуу 2017-жылдын 29-30-майда К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетин Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги 8 багытта аккредитациядан өткөрүп жатат.
 

• Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
• Лесное дело и ландшафтное строительство
• Физическая культура
• Филологическое образование
• Педагогика
• Физико-математическое образование
• Экология и природопользование
• Колледж