Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана окуулардын мазмуунун аныктоо

Кыргыз Республикасынын алдында мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте Фонд Ханс Зайдел тарабынан откорулгон «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана окуулардын мазмуунун аныктоо» аталышындагы семинарга К.Тыныстанов атындагы ЫМУ дан Сагынтай кызы Элвира, Умeталиева Мунара жана Сарбанова Арча катыштып келишти.
Аталган семинар 2018-жылдын 2-февралында Бишкек шаарында Парк Отель мейманканасында өткөрүлдү. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында профессионалдык жана академиялык тажрыйбасы бар, Мюнхен шаарынан келген Раймунд Хельфриг мырза семинарды алып барды.
Семинардын жүрүшүндө региондордун жогорку окуу жайларынан келген окутуучулар «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана окуулардын мазмуунун аныктоо», «Сапаттуу окутуулардын аспектилери», «Окутууда жөндөмдөрдү багыттоо» боюнча маалымат алышты. Тренерге суроолор берилип, семинар кызуу талкуу менен коштолду. Соӊунда тренерге ыраазычылык айтылып, катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Comments