Наименование на кыргызском языке:

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети (ЫМУ)

 

Наименование университета на русском языке:

Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова (ИГУ)

 

Наименование на английском языке:

Issykkul State University named after K.Tynystanov (IKSU)Адрес:

722200, Кыргызская Республика,  г. Каракол, ул.Абдрахманова, 103

Телефон: +996 3922 50123

Факс: + 996 3922 50498

E-mail: interiksu@gmail.com

Web page: www.iksu.kgI учебный корпус

г. Каракол. ул. Тыныстанова, 32II учебный корпус

г. Каракол. ул. Абдрахманова, 103III учебный корпус

г. Каракол. ул. Гебзе, 120IV учебный корпус

г. Каракол. ул. Абдрахманова, 130V учебный корпус

г.Каракол. ул.Коенкозова, 47

                          
 
 


 

  

     


  
 


 

 

Мы на карте