Директор

              Исмаилканова Айнек Жамангуловна  

       Дареги: Тюп району, Ак-Булун айылы, Телтаев коч.,34

        Байланыш телефондор: (03945) 2-23-39, (03945) 2-25-18Ысык-Көл айыл чарба техникуму- айыл чарбасы үчүн атайын орто билимдүү адистерди даярдоочу областтагы жалгыз окуу жайы.

Ал   1924 — жылы   уюшулган, Кыргызстандагы   эн   алгчкы   окуу жайынын   бири болуп эсептелет.

Техникумдун өзгөчө тарыхы бар. Ал илгерки монастырь турган Светлый-Мыс, азыр Ак-Булуң айылында жайгашкан. Бул айыл борборлордон четте, өзүнчө  турат.

Бишкектен 170 км. Каракол шаарынан 50 км. алыста, Бишкек-Каракол автожолунан 2 км обочо, жаратылышы абдан кооз, көлдүн жээгинен орун алган.

Техникум кыргыз элинин биринчи муундагы маданий жана илимий интелегенциясынын түптөлүшүнө, айыл чарба экономикасынын өнүгүшүнө зор салымын кошту.

90-жылдык тарыхында техникум 10-минден ашык айыл чарба тармагындагы адистерди- агроном, ветеринардык фельдшер, ихтиолог- балыкчы, зоотехниктерди, токойчуларды жана башкаларды даярдап чыгарды.

Алардын ичинде атагы алыска чыккан жазуучулар: — М.Элебаев, Ж.Турусбеков, Т.Сыдыкбеков, М.Токобаев; окумуштуулар -К.Каракеев, М.Хомякова, А.Яковлев; эмгектин баатырлары — Т.Акматов, А.Юматова, Р.Сартбаев, Т.Исмаилов жана башкалар бар.

Техникумдун окуу-материалдык базасын 3-этаждуу окуу корпусу -17 аудиториясы, спорттук жана актовый залдары менен, 2-жатакана, механикалык корпус жана башка инфраструктуралык  обьектилер түзөт.

Техникумда эмгектенген окутуучулар өз ишине абдан берилген, практикалык тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу адистер.

Техникумдун китепканасында илгерки монастырдан калган, 19-кылымда чыгарылган уникалдуу басылмалар сакталуу.Учурда  техникум   айыл  чарбасына  эң  керектүү    болгон    төмөндөгү  адистиктер боюнча окутууну жүргүзөт:

  • Ветеринария
  • Ихтиология жана балык чарбачылыгы
  • Агрономия

Жалпы орто билимдин базасында окуу мёёнётщ 1 жыл 10 ай, сырттан окуу 2 жыл 4 ай. Колледжде окутуу контракттык негизде жщргщзщлёт. Колледжге кабыл алууну сынактык компьютердик тесттирлёёдён университет ёзщ ёткёзёт.

Техникумдан        билим     алган     студенттер     айыл     чарбасынын        баардык тармактарында иштеп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз салымын кошо алышат.