Директор

              Исмаилканова Айнек Жамангуловна  

       Дареги: Тюп району, Ак-Булун айылы, Телтаев коч.,34

        Байланыш телефондор: (03945) 2-23-39, (03945) 2-25-18

 

Ысык-Көл айыл чарба техникуму- айыл чарбасы үчүн атайын орто билимдүү адистерди даярдоочу областтагы жалгыз окуу жайы.

Ал   1924 — жылы   уюшулган, Кыргызстандагы   эн   алгчкы   окуу жайынын   бири болуп эсептелет.

Техникумдун өзгөчө тарыхы бар. Ал илгерки монастырь турган Светлый-Мыс, азыр Ак-Булуң айылында жайгашкан. Бул айыл борборлордон четте, өзүнчө  турат.

Бишкектен 170 км. Каракол шаарынан 50 км. алыста, Бишкек-Каракол автожолунан 2 км обочо, жаратылышы абдан кооз, көлдүн жээгинен орун алган.

Техникум кыргыз элинин биринчи муундагы маданий жана илимий интелегенциясынын түптөлүшүнө, айыл чарба экономикасынын өнүгүшүнө зор салымын кошту.

90-жылдык тарыхында техникум 10-минден ашык айыл чарба тармагындагы адистерди- агроном, ветеринардык фельдшер, ихтиолог- балыкчы, зоотехниктерди, токойчуларды жана башкаларды даярдап чыгарды.

Алардын ичинде атагы алыска чыккан жазуучулар: — М.Элебаев, Ж.Турусбеков, Т.Сыдыкбеков, М.Токобаев; окумуштуулар -К.Каракеев, М.Хомякова, А.Яковлев; эмгектин баатырлары — Т.Акматов, А.Юматова, Р.Сартбаев, Т.Исмаилов жана башкалар бар.

Техникумдун окуу-материалдык базасын 3-этаждуу окуу корпусу -17 аудиториясы, спорттук жана актовый залдары менен, 2-жатакана, механикалык корпус жана башка инфраструктуралык  обьектилер түзөт.

Техникумда эмгектенген окутуучулар өз ишине абдан берилген, практикалык тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу адистер.

Техникумдун китепканасында илгерки монастырдан калган, 19-кылымда чыгарылган уникалдуу басылмалар сакталуу.

Учурда  техникум   айыл  чарбасына  эң  керектүү    болгон    төмөндөгү  адистиктер боюнча окутууну жүргүзөт:

1.              Ветеринария

2.              Токой жана токой-парк чарбасы

3.              Экономика жана бухгалтердик эсеп

4.              Ихтиология жана балык өстүрүү

5.              Агрономия

6.              Айыл чарбасынын  механизациясы

Техникумдан        билим     алган     студенттер     айыл     чарбасынын        баардык тармактарында иштеп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз 

салымын кошо алышат.