Эл Аралык Симпозиум "Түрк элдеринин жазуу түрүндѳгү алгачкы чыгармалары"

2018-жылдын 2-октябрында Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Кѳл мамлекеттик университетинде «Түрк элдеринин жазуу түрүндѳгү алгачкы чыгармалары» аттуу Эл Аралык Симпозиумдун иши башталды. Симпозиумга Түркия, Азербайджан, Казахстан, Ѳзбекстан, Россия мамлекеттеринен жана Кыргызстандын баардык областтарынан белгилүү илимпоздор катышууда. Аталган Симпозиум Түрк Кызматташтык жана Координациялоо Агенттигинин демѳѳрчүлгү менен Касым Тыныстанов атындагы ЫМУ, Хажи Бекташ Вели Маданий Коому жана Дүйнѳ Сѳз Академиясы тарабынан уюштурулду. Симпозиум ЫМУнун ректору К.Абдылдаевдин куттуктоо сѳзү менен башталды. Аталган иш чарада Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлү Осмоналиев Акылбек Шарипович Ардактуу конок болду. Бир катар белгилүү илимпоздорго «Манастын мурасчылары» медалы жана дипломдору тапшырылып, конокторубузга чепкен калпактар кийгизилди. Ачылыш аземинин соңунда студенттер тарабынан чакан концерт уюштурулду. Түштѳн кийин Симпозиумдун иши «Кутадгу Билик», «Диван Лугат-ат Түрк» жана «Коркут Ата» секцияларында уланды. Секциялардын иши абдан кызуу талкууда ѳттү.

Comments