Бизнес-форум - "Каракол: бизнес жана жашоого ынгайлуу”, 16-февраль 2018ж.

2018-жылдын 16-февралында Каракол шаарында “Destination Karakol / Дестинация Каракол” жергиликтүү бирикмесинин колдоосу менен "Каракол: бизнес жана жашоого ынгайлуу” аттуу жылына ɵтүлүүчү бизнес форум болуп ɵттү. Аталган форумда инвестицияларды тартууну ɵнүктүрүү, Каракол шаарынын социалдык-экономикалык ɵнүгүүсүнүн жолдорун издɵɵ маселелери каралды.
Форумга регионалдык ɵнүгүү чɵйрɵсүндɵгү жана туризм тармагындагы эксперттер, коомдук ишмерлер, ири бизнес ишканаларынын ээлерижана ЫМУда EUCA-INVEST "Кавказда жана Борбордук Азияда ишкердүү университеттерди каржылоо ” долбоорунун негизинде ɵткɵрүлүп жаткан “Ишкердүүлүк” курсунун жана Enactus тайпасынын студенттери катышыты.
ЫМУнун студенттери формуда ɵз ойлору менен бɵлүшүп, ишкерлерден кеп кенеш сурап кайтышты. Аталган студенттердин учурдагы иш аракеттерин ишкерлер жылуу кабыл алышты. Учурда студенттер жаш экенине карабай жигердүү иштеп, шаардын ɵсүп ɵнүгүшүнɵ салым кошууга аракет кылып жатышат.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.


Comments