«Ишкердүүлүк» боюнча ЫМУнун студенттери үчүн тренингдер

EUCA-INVEST «Борбордук Азия жана Грузияда ишкердүүлүк университеттерин каржылоо» долбоорунун алкагында ɵткɵрүлүп жаткан «Ишкердүүлүк» боюнча ЫМУнун студенттери үчүн тренингдер европалык окуу стандартынын негизинде улантылууда. Учурда тренингди Туризм жана айлана чɵйрɵнү коргоо кафедрасынын окутуучусу Абытаева Үмүт Таштандиевна алып барууда. Долбоордун катышычуулары тарабынан буга чейин студенттер менен Каракол шаарынын ишкерлери арасында жолугушуулар уюштурулуп келинди. ЫМУ жана Каракол шаарындагы JIA Бизнес Ассоциациясы ортосунда келишим түзүлгɵн. Анын негизинде студенттер ал жерде ыктыярчы катыры иштеп, кɵптɵгɵн тажрыйбага ээ болушууда.
ЫМУда заманбап технологиялар, адабияттар менен жабдылылган SmartLap лабараториясында студенттер ишкердүүлүк боюнча билимин кеңейтүүгүүдɵ.
Ушул жылдын май айында сынак алынып, алган билимине жараша алдынкы деп эсептелген студенттер Чехия жана Португалияда он күндүк тренинге катышып келишет.

Фото ИГУ им. К. Тыныстанова.
Comments